toshiba 4gb sdhc 白卡

幫家中的小朋友購入新的相機,順便花了125元購入 Toshiba SDHC 4GB 的白卡

超過 15MB 的速度,夠五歲的小朋友玩了

 

toshiba 4gb sdhc 白卡

 

DSCF3659

 

DSCF3660

 

toshiba 4gb2

 

toshiba 4GB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創作者介紹

小松鼠及拾荒老人的家

aney22 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()